SOLO RANK DI JEPANG, TIM FIRST PICK FRANCO

3,254,999 Views | 23:12 Minutes

Lagu SOLO RANK DI JEPANG, TIM FIRST PICK FRANCO bisa kamu download atau play online secara gratis di Blogmuskku hanya untuk tujuan promosi dan review saja. Kalau kamu suka dengan lagu ini, beli kaset dan CD originalnya. Kamu juga bisa download secara legal di iTunes, Melon, atau di Spotify

Lirik Lagu Job 2 do - Do-Ther-Tum (Doo Doo Doo)

doo dòo dôo doo ter tam
tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
doo dòo dôo doo ter tam
tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
rao rák gan chôp gan gôr lăai wan yòo
yòo dee dee jòo jòo ter g๔ jàak bpai
dtàe kâao kŏng kray-ี ong-chái gó yang yòo dee
dtàe see-dee บ̀็อ baa lây glàp hăai bpai
chăn gèp ngern sà-sŏm sée อ tóok chóot
táng pàen mài pàen sà-dòot ter gôr ao bpai
ao kâao kŏng ngern tong chăn jà mâi wâa
dtàe yàa ao sày-ีอ laai gan-chaa kŏng chăn bpai
doo dòo dôo doo ter tam
tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
doo dòo dôo doo ter tam
tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
glàp maa tèrt kon dee chăn yang ror yòo
krai jà sŭay krai jà rŏo châng kăo bpà rai
chăn mee jai duang dieow ter gôr róo
róo táng róo wâa rák ter jon mòt jai
hĭn gôn dieow têe chăn hâi kong mâi mee kâa
bpròht jong gèp wái tèrt năa yàa tam laai
dtàe may-ีอฉัน ter ter mee chăn
sên taang sòo făn kong jà mâi glai
doo dòo dôo doo ter tam
tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
doo dòo dôo doo ter tam
tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai

Show More

Load Time : 6.312490940094